Algemeen

Algemeen

De Ridder Boudewijngroep is de enige scouting groep in de gemeente Reimerswaal.
Voor kinderen vanaf 7 jaar bieden wij wekelijks opkomsten waarbij het scouting spel gespeeld wordt.

De leden zijn verdeeld over 2 speltakken:

  • Welpen ( van 7 tot 11 jaar)
  • Zeeverkenners (vanaf 11 t/m 16 jaar)

Leden die na hun 16e nog bij de groep willen blijven kunnen nog verder naar de WildeVaart of als opperboots aan de slag, Deze ondersteunen de leiding waarnodig.

Kijk bij Speltakken voor meer info wat de speltakken allemaal doe.

 

Organisatie en leiding

De Ridder Boudewijngroep heeft een Groepsraad en een Stichtingsraad.

Binnen de Groepsraad zijn alle leiding betrokken en wordt het reilen en zeilen van de opkomsten afgestemd.

Binnen de Stichtingsraad zijn ouders van leden en oud-leden/leiding betrokken, deze gaan over zaken als financiën, het gebouw, verhuur etc.

Bij de stichtingsraad is ook altijd een afgevaardigde vanuit de groepsraad vertegenwoordigd.

 

 

Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting Ridder Boudewijngroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Voorbeelden hiervan zijn zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scoutingvereniging de Golfbrekers getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.
Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is te vinden via deze link.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden uiteraard voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl

Reacties zijn gesloten.